Gerealiseerd

2024Stg Buitenhof
Bijdrage voor de organisatie van reizen voor mensen met een beperking.

Gemengd koor Con Brio
Bijdrage voor het muzikaal festival ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan.

2023Showband KDO Groessen
bijdrage Taptoe Groessen 2024

Stichting Vier het Leven
Bijdrage voor activiteiten voor vooral thuiswonende eenzame ouderen in Duiven en Westervoort

Stg Jumelage Duiven
Bijdrage uitwisseling medewerkers Horsterpark met beperking of afstand tot de arbeidsmarkt naar Gemünden

Stichting Activiteiten Horsterpark
bijdrage projectplan Horsterpark

Stichting het Palet Trefpunt Duiven
bijdrage betrekken jongeren Week van de Ontmoeting.

Stichting Aangepast Vervoer Plusbus de Liemers
bijdrage nieuwe elektrische rolstoelbus

Stichting Stimulatie Cultureel Westervoort
bijdrage herstel Biddle brug


2022Historische Kring Westervoort
bijdrage nieuwe historische documentaire

buurtvereniging ('t Valentiertje)
bijdrage inrichting buurtontmoetingsplek

Stg Horsterpark
bijdrage uitstapje cliënten Gmünden

Muziekvereniging Excelsior
bijdrage voor de viering van het 100 jarig jubileum

Stichting Herbestemming Gemeenschapscentrum de Herberg
bijdrage verbouwing van de Herberg

Korfbalvereniging Wesstar
bijdrage crowdfundingsactie naar aanleiding van stormschade

Stichting Kinderwelzijn China
bijdrage project Muziek in de Tuin


2021Stichting Mikado
bijdrage bijeenkomsten voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen

Senioren Sociëteit Groessen
Bijdrage aanschaf bewegingstoestellen

2020Stg Jumelage Duiven
Bijdrage uitwisseling medewerkers Horsterpark met beperking of afstand tot de arbeidsmarkt naar Gemünden

Stg Activiteiten Horsterpark
Bijdrage aanschaf ezeltjes

OBK Westervoort
Bijdrage activiteiten 100 jarig jubileum

KDO Groessen
Bijdrage taptoe 2020

Stichting Activiteiten Horsterpark
Bijdrage uitbreiding theepaviljoen

2019Stichting Duo-Fietsmaatjes Duiven-Westervoort
Bijdrage project samen mobiel!

Stichting Senioren Computersoos Duiven
Bijdrage ivm 10-jarig jubileum

Stichting Seven-Arts
Bijdrage activiteiten in het kader 75 jaar vrijheid

Dickens in de Liemers
Bijdrage 3-daagse kerstmarkt

Inloophuis de Herberg Westervoort
Bijdrage project Muziek op Schoot

Historische Kring Westervoort
Bijdrage in het kader 75 jaar vrijheid

Zo!Diva
Bijdrage Buitenbios

Stichting Blij Groessen
Bijdrage activiteiten

Stichting Vier het Leven
Bijdrage activiteiten voor ouderen in Duiven en Westervoort


2018Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers
Bijdrage Project Eindeloos Musiceren

Zo!Diva
Bijdrage buurtcamping

KBO/PCOB
Bijdrage bustocht

Basketbalvereniging Pigeons
Bijdrage Pigeons on Wheels

Showband KDO Groessen
Bijdrage organisatie Taptoe

Humanitas
Bijdrage 10 jarig jubileum Home Start de Liemers (2019)

Stichting Spoed
Bijdrage Buitenbios Duiven

Horsterpark Express
Bijdrage vrijwilligersdag

Inloophuis de Herberg
Bijdrage bouwen kweekkas


2017Zangkoor in Between
Bijdrage project de Passie

Mikado
Bijdrage project Levensboeken

Schutterij Onderling Genoegen
Bijdrage in de organisatie van de Marketenstersdag

RK Parochie HH Vier Evangelisten
Bijdrage beveiliging Servicegebouw de Liemers

Stichting zo!Diva
Bijdrage voor de organisatie van een buurtcamping voor de inwoners van Duiven en Westervoort

Humanitas (afd. Rijn & IJssel)
Bijdrage voor de organisatie van de kindervakantieweken


2016Stichting Blij Groessen
Bijdrage voor de werkzaamheden van de stichting

Kunstwerk! Bibliotheek de Liemers
bijdrage voor de inrichting van Taalpunten in Duiven en Westervoort

Stichting Vrienden van Liemerije
Bijdrage voor het project "Muziek op Maat"

Showband KDO Groessen
Bijdrage 50-jarig jubileum "Taptoe" en "Groessen in Concert"

Stichting Kerstontmoeting Duiven en Westervoort
Bijdrage kerstdiner voor eenzamen

Wijkraad Duiven-Zuidoost
Bijdrage voor het project Greenkids

Historische Kring Westervoort
Bijdrage in de drukkosten voor het boek `Molens en Maalderijen in Westervoort`

Joannesschool Groessen
Bijdrage in het programma cultuureducatie

Stichting Woongroep Het Droohuis
bijdrage aanschaf zonwering2015Vrouwenkoor Colours
Bijdrage project muzikale en sociale integratie tussen Westervoortse vrouwen en vrouwen uit andere culturen

Stichting Nabij Arnhem
Bijdrage basiscursus nieuwe vrijwilligers

Stichting Activiteiten Horsterpark
Bijdrage evenement "Dickens in de Liemers"

Stichting AED-netwerk Duiven
Bijdrage aanschaf AED

Stichting Ruil & Reparatie Kring de Liemers
Bijdrage activiteiten

Basisschool het Veer Duiven
Bijdrage inrichting duurzaam schoolplein

Humanitas Duiven
Bijdrage themadag Autisme

Historische Kring Westervoort
Bijdrage herdenking 2e Wereldoorlog


2014Jongerencentrum Creon Westervoort
Bijdrage uitwisseling Zanatepec Mexico

Sinterklaasfeest voor minima
Bijdrage Sinterklaasfeest minima Duiven/Westervoort

Seniorenkoor Vivace Westervoort
Bijdrage viering 20-jarig jubileum

Vrienden van Thuvine Duiven
Bijdrage aanschaf beamer

Showband KDO Groessen
Bijdrage samenwerking cultuureducatie Joannesschool en culturele verenigingen Groessen

Protestantse gemeente Westervoort
Bijdrage onderhoud Jalinckorgel

Vrouwenvereniging ZijActief Groessen
Bijdrage viering 60-jarig jubileum


2013
In Between
Bijdrage Matinee Winterwonderland

Con Brio
Bijdrage jubileumconcert

Vonk van Westervoort
Bijdrage 3 dagen Hollywood

Scouting Westervoort
Bijdrage aanleg kampvuurkuil

Voortgroep Westervoort
Bijdrage lustrum

Stg Hospice Martinus
Bijdrage realisatie hospice Duiven

Stg Humanitas Home-Start (de Liemers)
Bijdrage gezinsuitstapje

Wijkraad Duiven - Zuid-Oost

Stg Carnavalsverenigingen Westervoort
Bijdrage realisatie carnavalsloods2012Stg Vrienden van Thuvine

Stg Leermiddelen de Liemers

Stg 6 minuten zone Westervoort
Bijdrage aanschaf AED's

Stg Westervoortse Evenementen en Speciale Producties
Bijdrage 1e editie Symphonica in Hossa

Showband KDO
Bijdrage jeugdtaptoe

Stg Mikado
Bijdrage aangenaam voorwaarts

Stg Effatha

Stg Brood en Rozen

Vormselgroep HH4Evangelisten
Bijdrage voedselbank

Schutterij Onderling Genoegen
2011
Kerstsamenzang

Koor in Between

Herenkoor Groessen

Stg Effatha

Showband KDO Groessen
Bijdrage aanschaf nieuwe kledij jeugd showband KDO Groessen

PAX kinderhulp
Bijdrage PAX kinderhulp vakantieweken Poolse kinderen (in verband met jubileum)

Kunstkring Duiven
Bijdrage in activiteiten 25 jarig jubileum

Pax Christi Duiven
Bijdrage in activiteiten 50 jarig jubileum

Stg. Vrienden Toermalijn Duiven Zuid/West
Bijdrage in inrichting schoolplein

2010Voortgroep Westervoort
Bijdrage in de ontwikkeling van initiatieven en activiteiten.

Fanfare OBK Westervoort
Bekostiging van de activiteit "Play-Inn" in het kader van het 90-jarig jubileum.

Historische Kring Westervoort
Bijdrage in het project "Oorlog en Vrede".

Algemene Zangvereniging Bel Canto
Bijdrage aan het concert in het kader van het 50-jarig jubileum.

Stichting Avondvierdaagse Duiven
Bijdrage in jubileumeditie 2010.

Zangvereniging Vita Nova
Bijdrage in jubileumconcert.

Comité Gedecoreerden Westervoort
Bijdrage in activiteiten.

Toneelvereniging Vriendentrouw
Bijdrage aanschaf geluidsinstallatie

Pax Christi Duiven
Bijdrage in activiteiten 2010

Dorpsraad Groessen
Bijdrage Muziekkoepel

Vereniging voor Ouderen Westervoort
Bijdrage in aanschaf orgel

2009Pax Kinderhulp
Bijdrage aan de Stichting Pax Kinderhulp ten behoeve van de organisatie van de kindervakantieweek voor Poolse kinderen

Thuvine
Bijdrage tuinfeest bewoners.

Historische Kring Westervoort
Bijdrage in de kosten van de publicatie van een boek over de geschiedenis van het Fort Geldersoorth aan de Schans te Westervoort.

RK Kerkbestuur H. Antonius Abt te Loo
Bijdrage in de kosten van het aanlichten van de Loose Kerk

Duivense Kerstmarkt
Bijdrage in activiteiten.

Herenkoor Groessen
Bijdrage in 75-jarig jubileumconcert.

Stichting Promotie Westervoort
Bijdrage Truckersrun

2008Sportclub Westervoort
Bijdrage in aanschaf defibrillator

Stichting Thuvine
Bijdrage in aanschaf bus ten behoeve van vervoer vrijwilligers

Pax Kinderhulp
Bijdrage in opvang 30 Poolse kinderen tijdens vakantie

Stichting Kunstwerk Westervoort/Stichting Daya Mina
Bijdrage in benefietmanifestatie Daya Mina op 15 juni 2008 op het terrein van Huize Vredenburg

Cultureel Centrum Onderling Genoegen (CCOG) Duiven
Bijdrage in de aanschaf van een defibrillator

Stichting Activiteiten Horsterpark
Bijdrage in de aanschaf van een defibrillator

Liemers Talent
Bijdrage aan fotoboek ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van "Liemers Talent"

2007G-team Sportclub Westervoort
Bijdrage vervoerskosten seizoen 2006-2007 en nieuwe kleding voor het kader van het G-team.

Stichting Dorpsraad Groessen
Bijdrage realisatie muziekkoepel.

Bestuur R.K. Parochie Heilige Andreas Groessen
Bijdrage in het professioneel aanlichten van de Groessense kerk.

Stichting Promotie Westervoort
Voor de komende 3 jaar een bijdrage per jaar als doelsponsor voor de organisatie van de jaarlijkse truckersrun (onderdeel van het weekend Westervoort in Beweging).

Stichting Activiteiten Horsterpark
Bijdrage in de aanvullende extra wensen.

Zonnebloem, afdeling Groessen
Bijdrage in de activiteiten die worden georganiseerd ter ere van het 25-jarig bestaan van de afdeling, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de vrijwilligers.

Stichting Duiven-Calafat
Bijdrage aan de stichting Duiven-Calafat om de inwoners van Duiven en Westervoort meer bekend en bewust te maken van het project in Calafat.

Wereldwinkel Duiven
Bijdrage voor de aanschaf van presentatiekasten.

2006Stichting Wijkraad Broeklanden
Bijdrage voor het realiseren van een ontmoetingsplek in de wijk Broeklanden in Westervoort.

Stichting Activiteiten Horsterpark
Bijdrage voor de realisatie van het complex Horsterpark: het theepaviljoen, de kinderboerderij en de dienstwoning.

Stichting Cultuur Manifestaties Westervoort
Bijdrage voor manifestatie: Verkiezing Gelders Talent.

Historische Kring Westervoort
Bijdrage voor de aanschaf van een beamer.
© 2014-2024 Stichting De Goede Doelen

Dorpstraat 25
6923 AB Groessen
06 2900 3464
inekeknuiman@gmail.com